Tủ Lạnh Thông Minh LG Signature J842ND79

  • Nhà sản xuất, nhà nhập khẩu: LG Electronics
  • Nước sản xuất: Hàn Quốc
  • Tổng công suất: 840ℓ
  • Đông lạnh: 335ℓ
  • Làm lạnh: 505ℓ
  • Kích thước tổng thể (WxHxD): 912 X 1,784 X 929mm
  • Trọng lượng: 235kg