Cầu là kết hợp bàn là cao cấp Miele B4847

  • Bề mặt ủi kết cấu tổ ong độc đáo được cấp bằng sáng chế
  • Hơi nước Steamer từ bề mặt nhẹ nhàng ủi phẳng lì áo quần
  • Áp suất hơi nước 4 bar, lượng hơi nước không đổi 100 g/p
  • Khả năng hấp có chọn lọc có thể loại bỏ 99,99% vi rút